HighLights

 • JWT Auth för utökad säkerhet.
 • Helt ombyggd kärna jmf med tidigare versioner för lättare test och underhåll.
 • Generic request och response format
  • Enklare att förstå APIet även utan dokumentation
  • Inbyggd konfigurerbar sidbrytning
  • HATEOS support går att slå på vilket genererar dynamisk information om en request.
  • Visar närbelägna steg för resursen (create, update, FindBy* methods, etc)
 • Resurser har fler standard funktioner som tex FindBy
 • All funktionalitet är "belamrad" med enhetstester för att säkra stabiliteten i APIet
 • Nya kraftfulla funktioner.
 • Kraftfullt utökad funktionalitet i Missions, WorkOrder och WorkOrderLines
© TimeWave AB 2020. All Rights Reserved.